naše obec

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
historie obce
kontakty
kde nás najdete
zastupitelstvo
úřední hodiny
úřední e-deska
dokumenty
zajímavosti
kultura
praktický lékař
fotogalerie
SDH Uhřice
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Mikroregion Morkovsko
 

historie obce


Uhřice, původně Uherce se prvně datují v roce 1336, tvar Uhřice je poprvé datován v roce 1407. V obci se nachází zámeček, ke kterému patřil i velkostatek. První zmínky jsou z roku 1336, kdy byl majitelem těchto nemovitostí Vrchoslav z Uherce. Markrabí Jan učinil Uhřice jako mnoho jiných lénem a dal je 22. ledna 1371 Půtovi z Holštejna. V roce 1398 se připomíná v Uhřicích mlýn a svobodný dvůr. Pak velkostatek přecházel do různých rukou, až roku 1810 koupil tento ve veřejné dražbě Ignác Bedřich z Fridrichsteátu. Tento rod držel majetek až do roku 1853. Po tomto rodu dědil v pozůstalostním řízení velkostatek se zámkem rod Jenison z Walworthů a tento jej držel až do úmrtí manželky držitele tohoto rodu, do roku 1935. 

Zámeček byl zřízen z bývalé tvrze hraběnkou Zuzanou Gelhornovou, stejně tak jako ovčírna, pivovar se sladovnou, panský šenk, mlýn a kovárna. V roce 1882 byla v obci zřízena škola v místě bývalého pivovaru. Tento obci věnoval majitel velkostatku a zámku, hrabě Bedřich Jenison s podmínkou, že škola bude zproštěna placení učitelských a školských poplatků. Do této doby chodily děti do školy v sousedních Počenicích. Tato školní budova nedostačovala dlouho svému účelu a tak v roce 1926 byla postavena škola nová, trojtřídní, odpovídající tehdejším poměrům. 

Dnes je škola přestavěna a slouží jako Obecní úřad, občanům obce jako kulturní stánek pro společenské účely, knihovna, ordinace obvodního lékaře, na zahradě je zřízeno velmi pěkné dětské hřiště a prostory pro pořádání tanečních zábav, hasičských výletů, soutěží a oslav. 

Na obec Uhřice, jako na mnoho jiných, padla tíha druhé světové války dosti bolestivě. Z uhřických občanů byl popraven dobrý člověk, Sokol - Ferdinand Šimeček a na následky totálního nasazení v tehdejší Říši, zemřel Stanislav Svozílek. 

19. prosince 1944 letěla jako mnohokráte před tím, americká letadlová peruť, bombardovat město Vídeň. Byla nad naší obcí napadena německými stíhačkami, které vzlétly z letiště v Prostějově a tím byla přinucena část svých nesených bomb shodit. Žel tak nešťastně, že dvě z těchto bomb spadly na naši vesnici a zahynulo při tom 6 dětí a jejich dvě maminky. 

Radostnější bylo osvobození naší obce 1. května 1945. Při osvobozování padl jeden rumunský voják, který byl v dubnu roku 1951 exhumován a převezen do společného hrobu v Brně. 

V letech 1945 až 1948 byla část pozemků bývalého velkostatku rozdělena parcelací. V roce 1948 bylo ustanoveno strojní družstvo a v roce 1949 byl ustanoven přípravný výbor JZD. Roku 1950 bylo založeno družstvo II. typu a od 1. ledna 1952 družstvo přešlo na III. typ a tím hospodařit společně. Dnes hospodaří na všech pozemcích Agrodružstvo Morkovice, na farmě v Uhřicích je chován hovězí dobytek. 

Novým majitelem zámku a velkostatku se stal pan Josef Jarka, který veškeré úsilí a snahu směřuje k obnovení těchto nemovitostí, které po navrácení v restitučních řízeních bývalým vlastníkům, kteří nemovitosti neudržovali, byly tyto v havarijním stavu. 


 

úřední e-deska

nové fotografie

Vítání občánků

3. ročník turnaje
v nohejbale trojic

Tradiční setkání Uhřic

Dětský den

Hasičský výlet

Stavění máje
Stavění máje
Čarodějnice
Čarodějnice
Chození s medvědem
Chození s medvědem
Maškarní ples 2009
Maškarní ples
Hasičský výlet 2009
Hasičský výlet 2009
Stavění máje 2009
Stavění  máje  2009
Pálení čarodějnic
Pálení  čarodějnic
masopust
masopust