naše obec

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
historie obce
kontakty
kde nás najdete
zastupitelstvo
úřední hodiny
úřední e-deska
dokumenty
zajímavosti
kultura
praktický lékař
fotogalerie
SDH Uhřice
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Mikroregion Morkovsko
 

kultura


Nositelem veškerého kulturního života v obci je Sbor dobrovolných hasičů, který byl založen v roce 1888. Společně s Obecním úřadem vynakládá veškeré úsilí o setkávání a pořádání společných setkávání všech obcí z celé České republiky, nesoucích název Uhřice, kde se soutěží v malé kopané a v požárním sportu. 
Jako kulturní centrum slouží v obci bývalá škola - dnešní budova Obecního úřadu. Je využívána pro společenské účely a jako ordinace obvodního lékaře a umístěna je zde také místní knihovna. Na zahradě je zřízeno velmi pěkné dětské hřiště a prostory pro pořádání tanečních zábav, hasičských výletů, soutěží a oslav. 

Kulturní akce

V naší obci se každoročně konají různé kulturní akce, které se těší hojné účasti jak místních obyvatel, tak i návštěvníků z blízkého okolí. 

Výroční sjezd Uhřic 2007

V roce 2006 se v naší obci konal výroční sjezd Uhřic. Tohoto setkání se zúčastnilo celkem šest obcí. Součástí tohoto setkání byl turnaj v malé kopané a soutěž hasičských útoků. V červnu letošního roku se tento sjezd Uhřic konal v Uhřicích u Hodonína. I zde se setkali zástupci všech Uhřic z celé republiky. Hasičský výlet 2007

Každoročně se v naší obci také koná hasičský výlet, kterého se účastní hasičské sbory z morkovského okrsku. Celkem se výletu zúčastnilo 11 sborů. K dobré zábavě hrála dechová hudba Zdounečanka. Výlet hojně navštěvují i ostatní občané. 

Dětský den 2007

Jako každý rok se i tento konal v naší obci Dětský den který proběhl 29.-30.8 2007. Velkým lákadlem pro děti byla noc strávená pod stanem na školním dvoře. Bohužel kvůli nepřízni počasí musely strávit noc v budově bývalé školy, což vůbec neubralo na zajímavosti programu. V průběhu dalšího dne si plně užily různých soutěží a disciplín. Pořadatelem této akce obecní úřad v Uhřicích.

Hasičské soutěže

Mezi členy sboru patří také naši mladí hasiči, kteří se každoročně účastní několika hasičských soutěží. Ze soutěží si nejednou přivezli poháry a jiná ocenění za dobré umístění. 

V našem sboru působí také družstvo mužů. I toto družstvo se několikrát do roka účastní soutěží v požárním sportu. Nejlepší umístění, kterého v tomto roce dosáhli bylo na soutěži ve Vrchoslavicích. 
 

úřední e-deska

nové fotografie

Vítání občánků

3. ročník turnaje
v nohejbale trojic

Tradiční setkání Uhřic

Dětský den

Hasičský výlet

Stavění máje
Stavění máje
Čarodějnice
Čarodějnice
Chození s medvědem
Chození s medvědem
Maškarní ples 2009
Maškarní ples
Hasičský výlet 2009
Hasičský výlet 2009
Stavění máje 2009
Stavění  máje  2009
Pálení čarodějnic
Pálení  čarodějnic
masopust
masopust