naše obec

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
historie obce
kontakty
kde nás najdete
zastupitelstvo
úřední hodiny
úřední e-deska
dokumenty
zajímavosti
kultura
praktický lékař
fotogalerie
SDH Uhřice
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Mikroregion Morkovsko
 

úvodní slovo


Vítejte na oficiální internetových stránkách vesničky Uhřice, která se nachází asi 3 km severovýchodně od Morkovic. Obec leží na silnici II. třídy z Morkovic do Mořic, a nachází se na rozhraní tří okresů - vyškovského, prostějovského a kroměřížského, ale dnes i tří krajů - jihomoravského, olomouckého a zlínského. Patří ovšem ještě do Zlínského kraje, a tedy i kroměřížského okresu. 

Obec Uhřice vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění ke dni 23. 11. 1990 a dle § 2 zákona č. 128/2000 Sb. vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písni, c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění samosprávy na svém území a výkon státní správy za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 7 odst. 2 a § 61 a násl. zákona č.128/200 Sb., o obcích). 

Místem, kde lze získat informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání nebo obdržet rozhodnutí je Obecní úřad Uhřice.

Obec Uhřice leží na silnici II. třídy z městečka Morkovic do obce Mořice. Územně se nachází na rozhraní tří okresů - vyškovského, prostějovského a kroměřížského. Dnes můžeme říct, že i na rozhraní tří krajů - jihomoravského, olomouckého a zlínského. 

Katastrální rozloha obce čítá 344 ha, 57 arů a 52 m2
Počet obyvatel k datu 1. 1 2013 je 210
ZUJ: 589110
Počet částí: 1 
Rozloha: 344 ha 
Počet obyvatel: 189 
V produktivním věku: 96 
Průměrný věk: 35,6 
Pošta: NE 
Škola: NE 
Zdravotnické zařízení: NE 
Policie: NE 
Vodovod: ANO 
Kanalizace: NE 
Plynofikace: ANO 
 

úřední e-deska

nové fotografie

Vítání občánků

3. ročník turnaje
v nohejbale trojic

Tradiční setkání Uhřic

Dětský den

Hasičský výlet

Stavění máje
Stavění máje
Čarodějnice
Čarodějnice
Chození s medvědem
Chození s medvědem
Maškarní ples 2009
Maškarní ples
Hasičský výlet 2009
Hasičský výlet 2009
Stavění máje 2009
Stavění  máje  2009
Pálení čarodějnic
Pálení  čarodějnic
masopust
masopust