naše obec

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
historie obce
kontakty
kde nás najdete
zastupitelstvo
úřední hodiny
úřední e-deska
dokumenty
zajímavosti
kultura
praktický lékař
fotogalerie
SDH Uhřice
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Mikroregion Morkovsko
 

zajímavosti


I v naší malé obci můžeme nalézt nejednu historicky nebo kulturně pozoruhodnou památku nebo zajímavost, která zaujme návštěvníky obce. 

ZÁMEK UHŘICE
V průběhu staletí lidských dějin docházelo v architektuře k různým, mnohdy zásadním, změnám. V 15. a 16. století se upouští od staveb hradů, středověké tvrze přestávají plnit svůj obranný charakter, a většinou jsou přebudovávány a přestavovány na pohodlnější a mnohdy i prostornější zámky, které již neplní účel obrany, ale mají spíše charakter "bydlení" v pravém slova smyslu. A to platí i u našeho uhřického zámečku, který také ve svém vývoji prodělal stavební úpravy a architektonické přeměny. 
První zmínky o tvrzi a hospodářství v Uhřicích jsou z roku 1336, kdy byl majitelem těchto nemovitostí Vrchoslav z Uherce. Markrabí Jan učinil Uhřice jako mnoho jiných lénem a dal je 22. ledna 1371 Půtovi z Holštejna. V roce 1398 se připomíná v Uhřicích mlýn a svobodný dvůr. 
Pak velkostatek přecházel do různých rukou. Tvrz se v tomto období výslovně uvádí hlavně v 17. století ( v roce 1612 a 1635 ). 
Zámeček byl zbudován z původní středověké tvrze roku 1728 hraběnkou Zuzanou Gelhornovou. K zámku tehdy patřil velkostatek obsahující ovčírnu, pivovar se sladovnou, panský šenk, mlýn a kovárnu. 
Roku 1810 koupil uhřický statek se zámkem ve veřejné dražbě Ignác Bedřich z Fridrichsteátu. Tento rod držel majetek až do roku 1853. Po tomto rodu dědil v pozůstalostním řízení velkostatek se zámkem rod Jenison z Walworthů a tento jej držel až do úmrtí manželky držitele tohoto rodu, do roku 1935. 
Zámeček je jednoduchá patrová budova vykazující prvky barokního slohu. Delší osou je orientována ve směru sever-jih. Má čelní vstupní rizalit, natočeným ve směru do přilehlého zámeckého parku. Majitelem objektu je pan Josef Jarka, který veškeré úsilí a snahu směřuje k obnovení a opravě zámku. 
Fotogalerie zámečku v Uhřicích >> 

BUDOVA OBECNÍHO ÚŘADU - BÝVALÁ ŠKOLA
V Uhřicích byla poprvé zřízena škola v roce 1882, a to v místě bývalého pivovaru. Tento obci věnoval majitel velkostatku a zámku, hrabě Bedřich Jenison s podmínkou, že škola bude zproštěna placení učitelských a školských poplatků. Do této doby chodily děti do školy v sousedních Počenicích. Tato školní budova nedostačovala dlouho svému účelu a tak v roce 1926 byla postavena škola nová, trojtřídní, odpovídající tehdejším poměrům. 
Dnes je škola upravena a slouží jako Obecní úřad, občanům obce pro společenské a kulturní účely a využití. 

OSTATNÍ OBJEKTY
Při konci vesnice ve směru na Mořice se nachází místní hřbitov s kulturně pozoruhodnými prvky architektury.


 

úřední e-deska

nové fotografie

Vítání občánků

3. ročník turnaje
v nohejbale trojic

Tradiční setkání Uhřic

Dětský den

Hasičský výlet

Stavění máje
Stavění máje
Čarodějnice
Čarodějnice
Chození s medvědem
Chození s medvědem
Maškarní ples 2009
Maškarní ples
Hasičský výlet 2009
Hasičský výlet 2009
Stavění máje 2009
Stavění  máje  2009
Pálení čarodějnic
Pálení  čarodějnic
masopust
masopust