Kultura

Nositelem veškerého kulturního života v obci je Sbor dobrovolných hasičů, který byl založen v roce 1888. Společně s Obecním úřadem vynakládá veškeré úsilí o setkávání a pořádání společných setkávání všech obcí z celé České republiky, nesoucích název Uhřice, kde se soutěží v malé kopané a v požárním sportu. 
Jako kulturní centrum slouží v obci bývalá škola – dnešní budova Obecního úřadu. Je využívána pro společenské účely a jako ordinace obvodního lékaře a umístěna je zde také místní knihovna. Na zahradě je zřízeno velmi pěkné dětské hřiště a prostory pro pořádání tanečních zábav, hasičských výletů, soutěží a oslav. 

Kulturní akce

V naší obci se každoročně konají různé kulturní akce, které se těší hojné účasti jak místních obyvatel, tak i návštěvníků z blízkého okolí.