Zajímavosti

I v naší malé obci můžeme nalézt nejednu historicky nebo kulturně pozoruhodnou památku nebo zajímavost, která zaujme návštěvníky obce.

ZÁMEK UHŘICE
V průběhu staletí lidských dějin docházelo v architektuře k různým, mnohdy zásadním, změnám. V 15. a 16. století se upouští od staveb hradů, středověké tvrze přestávají plnit svůj obranný charakter, a většinou jsou přebudovávány a přestavovány na pohodlnější a mnohdy i prostornější zámky, které již neplní účel obrany, ale mají spíše charakter „bydlení“ v pravém slova smyslu. A to platí i u našeho uhřického zámečku, který také ve svém vývoji prodělal stavební úpravy a architektonické přeměny.
První zmínky o tvrzi a hospodářství v Uhřicích jsou z roku 1336, kdy byl majitelem těchto nemovitostí Vrchoslav z Uherce. Markrabí Jan učinil Uhřice jako mnoho jiných lénem a dal je 22. ledna 1371 Půtovi z Holštejna. V roce 1398 se připomíná v Uhřicích mlýn a svobodný dvůr.
Pak velkostatek přecházel do různých rukou. Tvrz se v tomto období výslovně uvádí hlavně v 17. století ( v roce 1612 a 1635 ).
Zámeček byl zbudován z původní středověké tvrze roku 1728 hraběnkou Zuzanou Gelhornovou. K zámku tehdy patřil velkostatek obsahující ovčírnu, pivovar se sladovnou, panský šenk, mlýn a kovárnu.
Roku 1810 koupil uhřický statek se zámkem ve veřejné dražbě Ignác Bedřich z Fridrichsteátu. Tento rod držel majetek až do roku 1853. Po tomto rodu dědil v pozůstalostním řízení velkostatek se zámkem rod Jenison z Walworthů a tento jej držel až do úmrtí manželky držitele tohoto rodu, do roku 1935.
Zámeček je jednoduchá patrová budova vykazující prvky barokního slohu. Delší osou je orientována ve směru sever-jih. Má čelní vstupní rizalit, natočeným ve směru do přilehlého zámeckého parku. Majitelem objektu je pan Josef Jarka, který veškeré úsilí a snahu směřuje k obnovení a opravě zámku.

BUDOVA OBECNÍHO ÚŘADU – BÝVALÁ ŠKOLA
V Uhřicích byla poprvé zřízena škola v roce 1882, a to v místě bývalého pivovaru. Tento obci věnoval majitel velkostatku a zámku, hrabě Bedřich Jenison s podmínkou, že škola bude zproštěna placení učitelských a školských poplatků. Do této doby chodily děti do školy v sousedních Počenicích. Tato školní budova nedostačovala dlouho svému účelu a tak v roce 1926 byla postavena škola nová, trojtřídní, odpovídající tehdejším poměrům.
Dnes je škola upravena a slouží jako Obecní úřad, občanům obce pro společenské a kulturní účely a využití.

OSTATNÍ OBJEKTY
Při konci vesnice ve směru na Mořice se nachází místní hřbitov s kulturně pozoruhodnými prvky architektury.