Současnost obce

Vítejte na oficiální internetových stránkách vesničky Uhřice, která se nachází asi 3 km severovýchodně od Morkovic. Obec leží na silnici II. třídy z Morkovic do Mořic, a nachází se na rozhraní tří okresů – vyškovského, prostějovského a kroměřížského, ale dnes i tří krajů – jihomoravského, olomouckého a zlínského. Patří ovšem ještě do Zlínského kraje, a tedy i kroměřížského okresu.

Obec Uhřice vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění ke dni 23. 11. 1990 a dle § 2 zákona č. 128/2000 Sb. vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písni, c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění samosprávy na svém území a výkon státní správy za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 7 odst. 2 a § 61 a násl. zákona č.128/200 Sb., o obcích).

Místem, kde lze získat informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání nebo obdržet rozhodnutí je Obecní úřad Uhřice.

Obec Uhřice leží na silnici II. třídy z městečka Morkovic do obce Mořice. Územně se nachází na rozhraní tří okresů – vyškovského, prostějovského a kroměřížského. Dnes můžeme říct, že i na rozhraní tří krajů – jihomoravského, olomouckého a zlínského.

Katastrální rozloha obce čítá 344 ha, 57 arů a 52 m2
ZUJ: 589110
Počet částí: 1
Rozloha: 344 ha
Počet obyvatel: 189
V produktivním věku: 96
Průměrný věk: 35,6
Pošta: NE
Škola: NE
Zdravotnické zařízení: NE
Policie: NE
Vodovod: ANO
Kanalizace: NE
Plynofikace: ANO