Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce Uhřice je pro volební období 2022-2026 sedmičlenné. 

starostka obce – neuvolněná funkce
Miroslava Bartošíková

místostarosta obce – neuvolněná funkce
Daniel Kroupa

členové zastupitelstva
Pavel Poupera – předseda finančního výboru
Radim Červenka Bc. – předseda kontrolního výboru
Denis Černošek
Marie Maliňáková
Pavlína Pouperová Bc.