Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce Uhřice je pro volební období 2018 – 2022 sedmičlenné: 

starosta obce – neuvolněná funkce
 Miroslava Bartošíková

místostarosta obce – neuvolněná funkce
Antonín Ludík

členové zastupitelstva
Pavel Poupera – předseda finančního výboru
Daniel Kroupa – předeseda kontrolního výboru
Vratislav Mazánek
Radim Červenka
Danuše Procházková